За Нас

Ние сме екип от млади професионалисти, специализиращи в областите психология, психотерапия, психодрама.

Търсенето ни на работещи инструменти, ни доведе до OH картите, които успешно ни помагат в процеса на консултации и психотерапия.

Създадохме представителство на OH картите в България, за да популяризираме този метод и дадем възможност за достъпно обучение и сертифициране на повече колеги.

Можете да се свържете с нас за информация относно самите карти, процеса на обучение и сертификация, както и за включване в някои от предстоящите ни събития.

mission     Мисия

Да развием спонтанността и изконния импулс за творчество в нашите клиенти.

​Да подпомогнем ефективността и подходите за работа в индивидуалната и груповата практика на професионалисти от помагащите професии: психолози, терапевти, коучове, HR специалисти, медиатори, лекари, социални работници, педагози, обучители, фасилитатори, консултанти, мениджъри, артисти в различни сфери на изкуствата, експериментатори.

​Да включим институциите в активна комуникация и сътрудничество с администрацията, организациите с идеална цел и учрежденията за изграждане и развиване на устойчив социален сектор.

​Ние залагаме на автентичност, професионализъм, творчество и постоянно движение към лично и обществено развитие.

oh etiket     ОХ Етикет

В ОХ уважаваме личния живот и избор на другия. Мога да реша да не се включвам и да не играя с картите, които съм избрал/а. Мога да направя това с или без обяснение, като покажа или не картите си.

​В ОХ уважаваме другия. Не се прекъсваме. ​В ОХ уважаваме интелекта и въображението на другия. Не интерпретираме картите на другите.

​В ОХ уважаваме целостта на другия. Не противоречим и не спорим относно интерпретациите, които правим за картите си. Помним, че няма „правилни“ и „неправилни“ интерпретации на рисунките, няма погрешен прочит на думите.

​В ОХ уважаваме индивидуалността на другия. Когато интерпретираме своите ОХ карти не мислим, че другия вижда това, което ние виждаме; чувства това, което ние чувстваме или прочита това, което ние прочитаме.