ПЪТУВАЩИ OH CARDS във ВАРНА: ИНТЕНЗИВЕН ТРЕНИНГ с OH CARDS (модул I)

Дата

понеделник, 22 юли , 2024

Час

13:59

Място

Сертифицирано интензивно обучение с проективните и асоциативни OH Cards, коетo включва и преминаване през темите и техники за работа с всички колоди от семейството на OH Cards.
В обучението ще разгледаме възможните сфери на приложение на картите в помощните професии и ще усвоим методи и техники за работа с тях преживелищно. Въпреки че всяка колода е и артистично, и тематично уникална, тя може да бъде използвана в комбинация с други тестета от семейството.
Методът се прилага успешно в различни професии, в които играта може да се използва като забавна работа, но и като отправна точка за дълбинна психологическа работа.
Ще си тръгнете с набор от начални техники за работа с всяка колода, която можете да адаптирате към парадигмата или практиката, в която вие работите или искате да се развивате.
През двата дни ще ви демонстрираме 20 колоди, както и над 40 различни техники и възможности за тяхното приложение в социалните и помощните професии, терапевтичната работа, в корпорации, образование, арт-терапия, образование и себеразвитие. Обучението е в помощ на работата на специалисти от формалната и неформалната образователна форма.

Sorry, this event is expired and no longer available.