Beauregard

65.00лв.

Кратко описание

55 колажа от артиста Йоан Бюрегард

Размери

10 х 15 см

Картини на колажи, съставени от всичко друго, само не и боя. Функцията на колажа е в самата композиция. Картите Beauregard са свободни възпроизводства на форми и цветове, които можем да използваме като отправна точка за нашите търсения. Спонтанните асоциации могат да спомогнат за измислянето на истории, анекдоти или въображаеми пътешествия. Подобно на Ecco, картите Beauregard отварят вратата към абстрактното изкуство. В песен без думи, музиката сама изразява смисъла. По същия начин абстрактното изкуство се свързва посредством цветове и форми с възприемащия го.