Resilio

68.00лв.

Кратко описание

99 карти изображения за стреса и издръжливост и 44 карти с животни

Размери

10 х 15 см

99-те карти изображения показват стреса в ежедневието и предлагат начини за релаксация. Всекидневното напрежение може да бъде както стимул за живот, така и болезнен товар, който да се проявява като лошо настроение, кавги и дори болести. Как можем да намерим сили в себе си за справяне с този товар? 44-те карти с животни символизират качества, които да ни помогнат да укрепим издръжливостта.

Метафорично те предлагат емоционална и/или концептуална подкрепа. Всички 143 ярко оцветени карти са нарисувани от чешкия художник Емилие Марти. Както всички карти, РЕЗИЛИО могат да бъдат комбинирани с всяко друго тесте карти от ОХ серията. Могат да бъдат използвани лично, на пример за поддържане на дневник на стреса. В професионален аспект, РЕЗИЛИО могат да бъдат недогматичен инструмент за предизвикване на вътрешните ни истории.